Okolí Lipnice

Lipnice Město

Podlipnické kostely

Občanské sdružení Přátelé podlipnických kostelů bylo založeno v roce 2001 na podoru tří polozapomenutých pokladů středověké Vysočiny, které se nacházejí v těsné blízkosti hradu Lipnice. Jedná se o kostely sv. Martina v Dolním Městě, sv. Markéty v Loukově a sv. Jiří v Řečici. Jsou to jedinečné, leč chátrající památky, které si příchozího podmaňují svou prostou krásou. V interiérech ukrývají podlipnické kostelíky vzácné nástěnné gotické malby ze 14. století.

Více čtěte přímo na stránkách Přátelé podlipnických kostelů.

Lipnické lomy

Svou krásu vám nabídnou i zdejší lomy, které byly dříve určeny pro těžbu žuly. Větších a menších lomů je v okolí obce požehnaně a jen v lesích okolo této keše je jich přes deset. Kromě jednoho funkčního -lom Kopaniny, byl provoz na nich zastaven řádově před nějakými padesáti lety a lomy jsou zatopené a jejich okolí zarostlé stromy. Díky místnímu hradu má těžba kamene v lesích v okolí Lipnice několikasetletou tradici, což dokládá podoba kamenů, na které v lesích narazíte - těžko najdete nějaký, na kterém by nebyla alespoň malá stopa lidských rukou v podobě stop po kamenických nástrojích.

Melechov

Stvořidla na Sázavě

Melechov je nejvyšším vrcholem v oblasti Světelska a Ledečska v okrese Havlíčkův Brod s nadmořskou výškou 715 m. Zalesněný kopec patří mezi dominantní body krajiny středního Posázaví. Nachází se asi 6 km jihovýchodně od Ledče nad Sázavou a 7 km jihozápadně od Světlé nad Sázavou, nedaleko řeky Sázavy a přírodní rezervace Stvořidla.

Najdete zde přírodní památku Čertův kámen, rozhlednu, zříceninu Melechovské tvrze, rekreační středisko Rohule a studánku.

Stvořidla jsou považována za jednu z nejkrásnějších míst na řece Sázavě. Jedná o oblast mezi Světlou a Ledčí nad Sázavou. Právě tato města tvoří pomyslné hranice chráněné krajinné oblasti Stvořidla, která je ohraničena vlakovými zastávkami Vilémovice a Smrčná. Stvořidla se nachází asi 5 km od Ledče proti proudu s poutavou scenérií peřejí a balvanitého koryta řeky. Místo je od r.1948 chráněným územím. Toto místo je turisticky velmi navstěvované se spoustou kempů, chatiček v okolí a s nezapomenutelnou atmosférou vodáků, železniční tratě Posázavského Pacifiku a trampských melodií. Je vyhledávanou a vhodnou lokalitou též pro rybáře. 

Najdete zde i několik možností občerstvení, pár hezkých míst pro odpočinek, ohniště, volejbalové hřiště, toalety, sprchy s teplou a pitnou vodou. Na recepci kempu nebo v kempu samotném naleznete též i informace o pujčovnách lodí (např. Sázava-tour nebo Dronte) a můžete si tak dopřát sjezd tohoto nádherného úseku. Pro vodáky doporučuji čtení o Posázaví. Podél celých Stvořidel vede železnice tzv. slavného Posazavského Pacifiku a lze se tedy pohodlně přepravit na jakékoli místo podél Sázavy.

Památník Jaroslava Foglara

Orlovská myslivna

V roce 1997 byl ve Sluneční zátoce na řece Sázavě slavnostně odhalen žulový památník s bronzovou pamětní deskou Jaroslava Foglara a upomínkou na tábory pražského druhého oddílu Junáka, které se zde řadu let konaly. Sluneční zátoka v zátoce řeky Sázavy je místem, kde spisovatel Jaroslav Foglar, autor Rychlých šípů, tábořil spolu se skauty Pražské dvojky, nejstaršího českého skautského oddílu. Právě zde vznikla jeho kniha Hoši od Bobří řeky.

Tábořiště severně od Humpolce, spjaté se vznikem českého skautingu bývá též označováno jako kolébka českého skautingu a Junáka, protože zde Antonín Benjamin Svojsík pořádal první skautské tábory. Při příležitosti 120 let výročí narození zde byla 14.9. 1996 odhalena jeho pamětní deska.